midtech_logotype
Midtech Tjänster Kunder Kontakt

 

 

Service Teknik Ombyggnader

 

 Teknik och konsultuppdrag

 

 Exempel på uppdrag:

  • Projektledning vid ombyggnad av Matfors kraftverk (Eon)
  • Entreprenadbesiktning av ombyggnader i Hjälta, Sollefteå och Viforsen (Eon)
  • Utbildning för att utföra änd-ringar i styrsystem (Fortum)
  • Projektledning vid ombyggnad av styrsystem i Järkvissle och Grundfors (Vattenfall)
  • Utbyte av HMI-system Harrsele kraftverk (Harrsele AB)
  • Installation av vibrationsöver-vakningssystem (Harrsele AB)

synkronoskåp 2