midtech_logotype
Midtech Tjänster Kunder Kontakt

 

 

Service Förebyggande UH Avhjälpande UH Besiktningar Projektledning Konsulting Programmering Entreprenader

 

 Service

 Skötselavtal utformas oftast enligt Midtech,s koncept i samråd med

anläggningsägaren. Överenskommet innehåll nedtecknas slutligen i ett "partnerskapsavtal"


 Avtalet omfattar normalt:

  • Tillsyn av teknik
  • Tillsyn av säkerhet
  • Periodiska underhållsarbeten
  • Egenkontroller
  • Beredskap 
  • Felavhjälpning
  • Kopplingar
  • Vattenhantering

oljekanna