midtech_logotype
Midtech Tjänster Kunder Kontakt

 

 

Service Förebyggande UH Avhjälpande UH Besiktningar Projektledning Konsulting Programmering Entreprenader

 

 Projektledning

 

 Midtech erbjuder management- och projektledningskompetenser till både byggherrar och leverantörer.


 Uppdragen kan vara projekt-administration av mindre ombygg-nader eller projektledning av mer omfattande investeringsprojekt.


 Vid störningar i befintliga organisa-tioner kan vi under en övergångstid ersätta arbetsledningen eller stärka upp organisationen under en förändringsprocess.

 

pict0137