midtech_logotype
Midtech Tjänster Kunder Kontakt

 

 

Service Teknik Ombyggnader

 

 Ombyggnadsprojekt

 Exempel på uppdrag där Midtech har levererat konstruktion, montage och drifttagning

  • Ombyggnad av styrning och hydrauldrift för vattenreglering i Lagfors (Eon)
  • Ombyggnad av styrning och motordrift av automatlucka i Rundbacken (Eon)
  • Ny turbinregulator i Ledinge kraftverk(Eon)
  • Ny kylvattenreglering i Ledinge kraftverk(Eon)
  • Ny typ av larmsändare till Graninge kraftverk(Eon)

 

 

 

hydraulaggregat