midtech_logotype
Midtech Tjänster Kunder Kontakt

 

 

Affärsidé Koncept Miljö Kvalitet

 

 Koncept

 Vi arbetar efter ett eget framtaget koncept för skötsel av småskalig vattenkraft, upplagt efter den i branchen vedertagna "El-ordlistan"


 Vi organiserar en lokalt belägen och väl förberedd organisation, som på kortast erforderliga insatstid kan vidtaga rätt åtgärder för att förebygga skador i anläggningarna och säkerställa fortsatt drift.


 Vi har väl upparbetade kontaktvägar med ett flertal samarbetspartners inom förekommande teknikområden.

trottelventil