midtech_logotype
Midtech Tjänster Kunder Kontakt

 

 

Service Förebyggande UH Avhjälpande UH Besiktningar Projektledning Konsulting Programmering Entreprenader

 

 Förebyggande underhåll

 Midtech erbjuder sig att utföra tillståndskontroller på enskilda objekt eller hela system för att kunna vidmakthålla en hög tillgänglighet och säkerhet i kraftanläggningen.


 Kontrollen kan vara en besiktning, inspektion eller funktionskontroll som har initierats av tillståndet eller på kundens önskemål.


 Resultatet dokumenteras på ett tydligt och lättförståligt sätt med text och bilder. Statusen, förslag på åtgärder och förbättringar presenteras i dialog med ägaren för att underlätta beslut om framtida åtgärder.

 

maskinsal