midtech_logotype
Midtech Tjänster Kunder Kontakt

 

 

Service Förebyggande UH Avhjälpande UH Besiktningar Projektledning Konsulting Programmering Entreprenader

 

 Avhjälpande underhåll

 Midtech erbjuder tjänster för avhjälpande underhåll i två steg.


 Felsökning utförs vid en drift-störning eller efter ett driftstopp.

Då felorsaken är konstaterad och lokaliserad ger vi förslag på lämplig åtgärd för att lösa problemet.


 Reparation kan initieras från felsökningsfasen eller vara ett resultat från en utförd tillstånds-kontroll. 


 För oss är det kvalité att förankra föreslagna åtgärder med ägaren innan reparationsarbetet startas upp.

  

styrverk