midtech_logotype
Midtech Tjänster Kunder Kontakt

 

 

Affärsidé Koncept Miljö Kvalitet

 

 Affärsidé

 Att med lokal närhet och flexibla lösningar höja ambitionen i branchen för skötsel av mindre vattenkraft-anläggningar, samt att med mångårig brancherfarenhet och hög spetskompetens alltid kunna leverera nyskapande tekniska lösningar till nytta för branchen. 

 

födslodammen uppströms